Sự Ảnh Hưởng từ việc Chính Phủ Đóng Cửa - Những Câu Hỏi Thường Gặp


govt_shutdown_vi.jpg

Cập nhật ngày 18/1/2019

Chính phủ đóng cửa là gì và nó có thể ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Chính phủ đã không thông qua dự luật chi tiêu, có nghĩa là ngân sách cho một số liên bang cơ quan đã cạn kiệt. Những bộ phận này đóng cửa, ngừng cung cấp dịch vụ và

nhân viên bị sa thải hoặc buộc phải làm việc mà không được trả lương. Có 9 bộ phận bị ảnh hưởng bởi sự ngừng hoạt động của chính phủ, bao gồm Nhà Ở, Phát Triển Đô Thị và Sở Nông nghiệp, có thể ảnh hưởng đến phiếu trợ cấp cho nhà ở và phiếu trợ cấp thực phẩm.

 Lợi ích của tôi sẽ bị ảnh hưởng?

CalFresh (Phiếu thực phẩm / SNAP)

  • Nếu quý vị sống ở Quận Hạt Santa Clara và nhận CalFresh (tem thực phẩm), quý vị sẽ nhận trợ cấp tháng 2 của quý vị vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 1 năm 2019. Điều quan trọng là quý vị nên lập chi tiêu phần trợ cấp những gì quý vị nhận được vì chúng sẽ chi trả cho toàn bộ tháng hai.

  • Nếu quý vị điền vào đơn gia hạn sau ngày 14 tháng 1, quý vị sẽ nhận được tem thực phẩm của quý vị trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2019.

  • Chúng tôi không biết liệu quý vị sẽ nhận được lợi ích CalFresh vào tháng 3 hay không nếu chính phủ vẫn tiếp tục ngưng hoạt động. Quý vị nên suy nghĩ cân nhắc về các nguồn thực phẩm khác trong tháng ba nếu chính phủ vẫn tiếp tục ngưng hoạt động. The Law Foundation sẽ cập nhật thông tin khi có thông báo mới

  • Quận Hạt sẽ chấp nhận các đơn xin CalFresh mới trong thời gian chính phủ ngưng hoạt động. Xin gọi điện 1-800-948-3663 để biết thêm thông tin đăng ký CalFresh.

  • Bất cứ ai cần thực phẩm nên gọi đến đường dây nóng Food Connection tại 1-800-984-3663 hoặc nhắn tin “GETFOOD” đến 405-455-5181

Tất cả các lợi ích khác (Medi-Cal, Hỗ trợ chung, CalWORKS, Medicare, Social Security / SSI, CAPI, Lợi ích chăm sóc nuôi dưỡng) hiện không bị ảnh hưởng bởi việc ngừng hoạt động.

 Nếu tôi có phiếu trợ cấp nhà ở Section 8, tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Cơ quan Nhà Ở Quận Hạt Santa Clara (Housing Authority) sẽ thanh toán đến hết tháng Hai. Nếu việc ngừng hoạt động tiếp tục, có thể Cơ Quan Nhà Ở sẽ không thanh toán tiền thuê nhà cho quý vị được trong tháng ba. 

Cơ quan Nhà Ở và Law Foundation sẽ cập nhật thông tin mới nhất và quý vị nên theo dõi thông báo bằng cách kiểm tra trang mạng của Cơ quan Nhà Ở.

 Chúng tôi đề nghị quý vị nên tiếp tục trả tiền thuê nhà theo định kỳ ngay cả khi Cơ quan Nhà Ở dừng hoặc trì hoãn thanh toán vì việc ngừng hoạt động.

Tôi có thể bị đuổi nếu chủ nhà của tôi không nhận được khoản thanh toán từ chính phủ liên bang không?

Ngay cả khi Cơ quan Nhà Ở không chi trả tiền thuê nhà, quý vị sẽ không chịu trách nhiệm đối với phần tiền thuê nhà từ Cơ quan Nhà Ở, theo quy định của HUD, quý vị sẽ đuợc bảo vệ pháp lý nếu Chủ nhà cố đuổi quý vị đi vì lý do trên. 

Quý vị nên tiếp tục trả phần tiền thuê nhà của quý vị

 Nếu quý vị nhận được thông báo trục xuất, bị đe dọa trục xuất, hoặc có câu hỏi xin vui lòng NGAY LẬP TỨC liên hệ gọi số của chúng tôi: (408) 280-2424.

 Tòa án liên bang bị ảnh hưởng như thế nào?

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 1, ngân sách cho các tòa án liên bang sẽ hết. Nếu quỹ bổ sung sẳn sàng để dùng, các tòa án sẽ chỉ tập trung vào những “công việc thiết yếu” đồng nghĩa là những vụ án dân sự có thể bị trì hoãn. Điều này bao gồm các thủ tục nhập cư, các thủ tục loại bỏ và quyết định về đơn xin tị nạn.

 Có ảnh hưởng đến thủ tục phúc lợi trẻ em hay không?

Chúng tôi không biết. Chúng tôi sẽ cập nhật câu hỏi này với Bộ thông tin sau khi chúng tôi tìm hiểu. Nếu chúng tôi có cập nhật từ Bộ Gia đình và Dịch vụ Trẻ em, thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi (www.lawfoundation.org).

 Tôi có thể làm gì để giúp đỡ?

Vui lòng liên hệ với các viên quan chức được bầu của quý vị để cho họ biết cần phải chấm dứt việc ngưng hoạt động. Quý vị nên giải thích cụ thể những ảnh hưởng từ việc chính phủ ngưng hoạt động đến quý vị. Quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc hội Hoa Kỳ để tiếp cận Thượng Nghị Sĩ hoặc Đại diện của quý vị: (202) 224-3121.

 Nếu tôi có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ, tôi có thể liên hệ với ai?

Vui lòng liên hệ với Law Foundation. Đối với các câu hỏi về lợi ích, hãy gọi (408) 280-2420. Dành cho câu hỏi về nhà ở, gọi (408) 280-2424. Đối với câu hỏi về thủ tục nhập cư hoặc phúc lợi trẻ em, xin vui lòng gọi (408) 280-2416.